แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาล รามาธิบดี)

· Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์รากผม ประเทศสหรัฐอเมริกา

·   Diploma in dermatology. University of Wales. United Kingdom
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร

·   Board certified in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine
วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

·   Certificate in Hair Transplant, Saint Louis University School of Medicine, USA.
ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์การปลูกย้ายเซลล์รากผม มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา

·   Certificate in hair restoration FUE method, London hair restoration training Academy
ศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม จาก London Hair Restoration Training Academy

·  Fellowship in hair restoration surgery, Korean college of cosmetic surgery
จบหลักสูตรศัลยกรรมปลูกย้ายรากผม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

·  Diploma of Cosmetic Surgery, Korean College of Cosmetic Surgery
ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมความงาม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

·   Associate Member of the International Society of Hair Restoration Surgery
เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS)